Danh mục sản phẩm

Hãng sản xuất

Hãng sản xuất : Segotep[x]

Lựa chọn
 • Sửa Nguồn Segotep F7 500W -80 Plus
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Segotep F7 500W -80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Segotep F7 500W -80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  + - Công suất danh định: 500W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Segotep GP1100G- 1100W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Segotep GP1100G- 1100W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Segotep GP1100G- 1100W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 1100W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Segotep GP600G 600W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Segotep GP600G 600W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Segotep GP600G 600W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Segotep GP600P 600W -80 Plus Platinum
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Segotep GP600P 600W -80 Plus Platinum uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Segotep GP600P 600W -80 Plus Platinum
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Segotep GP600T 600W -80 Plus Titanium
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Segotep GP600T 600W -80 Plus Titanium uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Segotep GP600T 600W -80 Plus Titanium
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Titanium
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Segotep GP700G 700W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Segotep GP700G 700W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Segotep GP700G 700W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 700W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Segotep GP900G 900W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Segotep GP900G 900W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Segotep GP900G 900W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 900W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Segotep H9 PLUS 520W -80 Plus
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Segotep H9 PLUS 520W -80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Segotep H9 PLUS 520W -80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  + - Công suất danh định: 520W
  + - Quạt: Fan 12cm

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng
Template file javascript/product_category - folder: /home/maytinhp/domains/maytinhphunggia.vn/public_html/template/2017/layout/javascript/product_category.html chua duoc tao. Vui long vao admin de tao!