Màn hình laptop vuông

 • hot new

  Sửa thay Màn hình laptop LCD 12.1'', screen XGA, 1024x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  LCD 12.1'' TFT Monitor screen XGA. (1024x768dpi), độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • hot new

  Sửa thay Màn hình laptop LCD 12.1'', screen XGA, 1024x768dpi, For IBM X60, X61

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  LCD 12.1'' TFT Monitor screen XGA. (1024x768dpi) For IBM X60, X61, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 13.3'', screen XGA, 1024x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD NoteBook 13.3'' TFT Monitor screen XGA. (1024x768dpi). độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng. 100% new, Thay thế tương thích SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA…. chủ yếu cho các dòng máy cao cấp seri
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 14.1'', screen XGA, 1024x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD NoteBook 14.1'' TFT Monitor screen XGA GƯƠNG. (1024x768dpi). độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng. 100% new, Thay thế tương thích SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA…. chủ yếu cho các dòng máy cao c
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 14.1'', screen XGA, 1400x1050dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD NoteBook 14.1'' TFT Monitor screen XGA GƯƠNG. (1400x1050dpi). độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng. 100% new, Thay thế tương thích SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA…. chủ yếu cho các dòng máy cao c
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 15.1'', screen XGA, 1024x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD NoteBook 15.1'' TFT Monitor screen XGA GƯƠNG. (1280x768dpi). độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng. 100% new, Thay thế tương thích SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA…. chủ yếu cho các dòng máy cao c
 • Sửa thay Màn hình laotop LCD 15.1'', screen XGA, 1400x1050dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD NoteBook 15.1'' TFT Monitor screen XGA GƯƠNG. (1400x1050dpi). độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng. 100% new, Thay thế tương thích SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA…. chủ yếu cho các dòng máy cao c