Màn hình laptop Wide

 • Sửa thay màn hình Compaq Presario LCD C700 C300 C500

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  COMPAQ PRESARIO LCD (Màn hình ) C300 C500 C700 15.4inch WGXA LCD SCREEN
 • Sửa thay Màn hình Lenovo LCD G450

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  LENOVO G450 LAPTOP LCD SCREEN 14.0" WXGA HD LED Màn hình lenovo G450
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 12.1'', Wide. 1280x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 12.1'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 13.1'', Wide. 1280x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 13.1'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 13.3'', Wide. 1280x768dpi, For SONY VGN-SZ

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 13.3'', Wide. 1280x768dpi, For SONY VGN-SZ, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 13.3'', Wide. 1280x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 13.3'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 14.0'', Wide. 1280x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 14.0'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 14.1'', Wide. 1280x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 14.1'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 14.1'', Wide. 1440x900dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 14.1'', Wide. 1440x900dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình LCD laptop 15.4'', Wide. 1280x768dpi, 2 cao áp

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 15.4'', Wide. 1280x768dpi, 2 cao áp, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 15.4'', Wide. 1280x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 15.4'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 15.4'', Wide. 1440x900dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 15.4'', Wide. 1440x900dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 15.6'', Wide. 1280x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 15.6'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 16.0'', Wide. 1280x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 16.0'', Wide. 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 16.4'', Wide. 1440x768dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1440x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 16.4'', Wide. 1600x900dpi, 2 cao áp, For SONY-VGN-FW

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1600x900dpi, 2 cao áp, For SONY-VGN-FW, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 16.4'', Wide. 1600x900dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1600x900dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 16.4'', Wide. 1900x1440dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 16.4'', Wide. 1900x1440dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 17.0'', Wide. 1900x1080dpi, Full HD

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 17.0'', Wide. 1900x1080dpi, Full HD, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 17.4'', Wide. 1440x900dpi, 2 cao áp, For SONY-VGN-AR

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1440x900dpi, 2 cao áp, For SONY-VGN-AR, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new
 • Sửa thay Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1440x900dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1440x900dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 17.4'', Wide. 1600x1200dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1600x1200dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 17.4'', Wide. 1900x1440dpi

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 17.4'', Wide. 1900x1440dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
 • Sửa thay Màn hình laptop LCD 18.4'', Wide. 1900x1080dpi, Full HD

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Màn hình LCD 18.4'', Wide. 1900x1080dpi, Full HD, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….