Cứu dữ liệu ổ đĩa cứng HDD

Lựa chọn
Cứu dữ liệu ổ đĩa cứng HDD, Ổ cứng đã bị chết, cần dịch vụ cứu dữ liệu ổ đĩa cứng HDD
 • Sửa Ổ SSD Intel 545s 256Gb M2.2280
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Intel 545s 256Gb M2.2280 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Intel 545s 256Gb M2.2280 (đọc: 550MBps /ghi: 500MBps)
  + - Dung lượng: 256Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 550MBps
  + - Tốc độ ghi (SSD): 500MBps
  + - Chuẩn giao tiếp: M2
  + - Kích thước: M2.2280
 • Sửa Ổ SSD Kingmax PX3280 128Gb
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingmax PX3280 128Gb uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Kingmax PX3280 128Gb NVMe PCIe Gen3x2 M.2 2280 (đọc: 1500MBps /ghi: 450MBps)
  + - Dung lượng: 128Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 1500MBps
  + - Tốc độ ghi (SSD): 450MBps
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Sửa Ổ SSD Kingmax PX3280 256Gb PCIe Gen3x2 M.2 2280
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingmax PX3280 256Gb PCIe Gen3x2 M.2 2280 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Kingmax PX3280 256Gb PCIe Gen3x2 M.2 2280 (đọc: 1600MBps /ghi: 850MBps)
  + - Dung lượng: 256Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 1600MBps
  + - Tốc độ ghi (SSD): 850MBps
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Sửa Ổ SSD Adata XPG SX6000 512Gb PCIe Gen3x2 M.2 2280
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Adata XPG SX6000 512Gb PCIe Gen3x2 M.2 2280 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Adata XPG SX6000 512Gb PCIe Gen3x2 M.2 2280 (đọc: 1000MB/s /ghi: 800MB/s)
  + - Dung lượng: 512Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 1000MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 800MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Sửa Ổ SSD Kingston SUV500M8 120Gb M2.2280 3D NAND
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingston SUV500M8 120Gb M2.2280 3D NAND uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Kingston SUV500M8 120Gb M2.2280 3D NAND (đọc: 520MB/s /ghi: 320MB/s)
  + - Dung lượng: 120Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 520MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 320MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: M2
  + - Kích thước: M2.2280
 • Mua Bán Sửa Chữa Ổ SSD Kingston SUV500M8 240Gb
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingston SUV500M8 240Gb M2.2280 3D NAND uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua Bán Sửa Chữa Ổ SSD Kingston SUV500M8 240Gb
  + - Dung lượng: 240Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 520MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 500MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: M2
  + - Kích thước: M2.2280
 • Mua Bán Sửa Ổ SSD Kingston SUV500M8 480Gb M2.2280
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingston SUV500M8 480Gb M2.2280 3D NAND uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, Mua Bán Sửa Ổ SSD Kingston SUV500M8 480Gb M2.2280
  + - Dung lượng: 480Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 520MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 500MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: M2
  + - Kích thước: M2.2280
 • Mua Bán Sửa Chữa Ổ SSD Samsung 970 Evo 250Gb M2.2280
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Samsung 970 Evo 250Gb M2.2280 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua Bán Sửa Chữa Ổ SSD Samsung 970 Evo 250Gb M2.2280:
  + - Dung lượng: 250Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 3400MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 1500MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Sửa Ổ SSD Samsung 970 Evo 500Gb PCIe 3.0x4, NVMe M2.2280
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Samsung 970 Evo 500Gb PCIe 3.0x4, NVMe M2.2280 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Samsung 970 Evo 500Gb PCIe 3.0x4, NVMe M2.2280 (đọc: 3400MB/s /ghi: 2300MB/s)
  + - Dung lượng: 500Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 3400MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 2300MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Sửa Ổ SSD Samsung 970 Evo 1Tb PCIe 3.0x4, NVMe M2.2280
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Samsung 970 Evo 1Tb PCIe 3.0x4, NVMe M2.2280 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Samsung 970 Evo 1Tb PCIe 3.0x4, NVMe M2.2280 (đọc: 3400MB/s /ghi: 2500MB/s)
  + - Dung lượng: 1Tb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 3400MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 2500MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Sửa Ổ SSD Samsung 970 Evo 2Tb PCIe 3.0x4, NVMe M2.2280
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Samsung 970 Evo 2Tb PCIe 3.0x4, NVMe M2.2280 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Samsung 970 Evo 2Tb PCIe 3.0x4, NVMe M2.2280 (đọc: 3500MB/s /ghi: 2500MB/s)
  + - Dung lượng: 2Tb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 2500MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Chuyên Sửa Ổ SSD Samsung 970 Pro 512Gb PCIe 3.0x4 NVMe M2
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Samsung 970 Pro 512Gb PCIe 3.0x4, NVMe M2.2280 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, Chuyên Sửa Ổ SSD Samsung 970 Pro 512Gb PCIe 3.0x4 NVMe M2:
  + - Dung lượng: 512Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 2300MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Sửa Ổ SSD Samsung 970 Pro PCIe 3.0x4, NVMe 1Tb PCIE
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Samsung 970 Pro PCIe 3.0x4, NVMe 1Tb PCIE uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Samsung 970 Pro PCIe 3.0x4, NVMe 1Tb PCIE (đọc: 3500MB/s /ghi: 2700MB/s)
  + - Dung lượng: 1Tb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 3500MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 2700MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Mua Bán Sửa Chữa Ổ SSD PNY CS900 120Gb SATA3
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD PNY CS900 120Gb SATA3 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua Bán Sửa Chữa Ổ SSD PNY CS900 120Gb SATA3:
  + - Dung lượng: 120Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 515MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 490MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: SATA3
  + - Kích thước: 2.5Inch
 • Chuyên Sửa Ổ SSD PNY CS900 240Gb SATA3 Lấy Ngay
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD PNY CS900 240Gb SATA3 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Chuyên Sửa Ổ SSD PNY CS900 240Gb SATA3 Lấy Ngay
  + - Dung lượng: 240Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 515MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 490MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: SATA3
  + - Kích thước: 2.5Inch
 • Sửa Ổ SSD Kingston SA1000M8 240Gb PCIe NVMe Gen3 M2.2280
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingston SA1000M8 240Gb PCIe NVMe Gen3 M2.2280 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Kingston SA1000M8 240Gb PCIe NVMe Gen3 M2.2280 (đọc: 1500MB/s /ghi: 800MB/s)
  + - Dung lượng: 240Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 1500MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 800MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Mua Bán Sửa Ổ SSD Kingston SA1000M8 480Gb PCIe NVMe Gen3 M2.2280
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingston SA1000M8 480Gb PCIe NVMe Gen3 M2.2280 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD SSD Kingston SA1000M8 480Gb PCIe NVMe Gen3 480Gb M2.2280 (đọc: 1500MB/s /ghi: 900MB/s) Mua Bán Sửa Ổ SSD Kingston SA1000M8 480Gb PCIe NVMe Gen3 M2.2280
  + - Dung lượng: 480Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 1500MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 900MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Mua Bán Sửa Ổ SSD Kingston SA1000M8 960Gb PCIe NVMe Gen3
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingston SA1000M8 960Gb PCIe NVMe Gen3 M2.2280 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, Mua Bán Sửa Ổ SSD Kingston SA1000M8 960Gb PCIe NVMe Gen3
  + - Dung lượng: 960Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 1500MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 1000MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: M2.2280
 • Mua Bán Sửa Chữa Ổ SSD Apacer AS340 240Gb SATA3 Giá Rẻ
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Apacer AS340 240Gb SATA3 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Apacer AS340 240Gb SATA3 Mua Bán Sửa Chữa Ổ SSD Apacer AS340 240Gb SATA3 Giá Rẻ 240GB
  + - Tốc độ đọc (SSD): 505MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 410MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: SATA3
  + - Kích thước: 2.5Inch
 • Mua Bán Sửa Ổ SSD Plextor PX-1TM9PEY PCIe 1Tb PCIE
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Plextor PX-1TM9PEY PCIe 1Tb PCIE uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, Mua Bán Sửa Ổ SSD Plextor PX-1TM9PEY PCIe 1Tb PCIE.
  + - Dung lượng: 1Tb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 3200MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 2100MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: PCIE
  + - Kích thước: Add-in Card (AIC)
 • Sửa Ổ SSD Kingspec P3-256 256Gb SATA3
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingspec P3-256 256Gb SATA3 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Kingspec P3-256 256Gb SATA3 (đọc: 570MB/s /ghi: 500MB/s)
  + - Dung lượng: 256Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 570MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 500MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: SATA3
  + - Kích thước: 2.5Inch
 • Sửa Ổ SSD Kingston SUV500 120Gb SATA3
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingston SUV500 120Gb SATA3 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Kingston SUV500 120Gb SATA3 (đọc: 520MB/s /ghi: 320MB/s)
  + - Dung lượng: 120Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 520MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 320MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: SATA3
  + - Kích thước: 2.5Inch
 • Mua Bán Sửa Ổ SSD Kingston SUV500 240Gb SATA3 UY TÍN
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mua Bán Sửa Ổ SSD Kingston SUV500 240Gb SATA3 UY TÍN dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingston SUV500 240Gb SATA3 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Kingston SUV500 240Gb SATA3 (đọc: 520MB/s /ghi: 500MB/s)
  + - Dung lượng: 240Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 520MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 500MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: SATA3
  + - Kích thước: 2.5Inch
 • Sửa Ổ SSD Kingston SUV500 480Gb SATA3
  Giá bán: 350.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Công ty Phùng gia đầu tư trung tâm dịch vụ cứu dữ liệu, lấy dữ liệu, sửa chữa Ổ SSD Kingston SUV500 480Gb SATA3 uy tín lấy ngay tại nhà Hà Nội. Mua bán nâng cấp, thay Ổ SSD Kingston SUV500 480Gb SATA3 (đọc: 520MB/s /ghi: 500MB/s)
  + - Dung lượng: 480Gb
  + - Tốc độ đọc (SSD): 520MB/s
  + - Tốc độ ghi (SSD): 500MB/s
  + - Chuẩn giao tiếp: SATA3
  + - Kích thước: 2.5Inch
Back 1 2 3 4 5 6 7 Next

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng
Template file javascript/product_category - folder: /home/maytinhp/domains/maytinhphunggia.vn/public_html/template/2017/layout/javascript/product_category.html chua duoc tao. Vui long vao admin de tao!