Sửa chữa máy chiếu

 • hot new

  Sửa máy chiếu Sony VPL-EX271

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa máy chiếu Sony VPL-EX271, thay cụm lcd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • hot new

  Sửa máy chiếu Viewsonic PJD5351

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa máy chiếu Viewsonic PJD5351 , bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu ACTO LW 210

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu ACTO LW 210, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • hot new

  Sửa máy chiếu hắt H-pec H-1400

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa máy chiếu hắt H-pec H-1400, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • Sửa Máy chiếu hắt H-pec HM-36F

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu hắt H-pec HM-36F, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • Sửa Máy chiếu hắt TOPEX TPO-250

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu hắt TOPEX TPO-250, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • Sửa Máy chiếu hắt xách tay STAR 5000E

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu hắt xách tay STAR 5000E, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • Sửa Máy chiếu hắt xách tay VEGA SAVA CLS

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu hắt xách tay VEGA SAVA CLS, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • Sửa máyChiếu hắt xách tay H-PEC 36N

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa máyChiếu hắt xách tay H-PEC 36N, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu vật thể Vertex S-335

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Vertex S-335, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu vật thể TFV 300

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể TFV 300, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu vật thể Topex TVP-2300

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Topex TVP-2300, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu vật thể TFV 400

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Máy chiếu vật thể TFV 400, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu vật thể Topex TVP-2100

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Topex TVP-2100, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • Sửa Máy chiếu vật thể Longwin DP6500A

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Longwin DP6500A, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu vật thể Longwin DP6650A

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Longwin DP6650A, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu vật thể Longwin DP6900A

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Longwin DP6900A, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu vật thể Longwin DP6950A

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Longwin DP6950A, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu vật thể Longwin DP7200

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Longwin DP7200, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu vật thể Longwin DP7500A

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Máy chiếu vật thể Longwin DP7500A, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • Sửa Máy chiếu vật thể Lumens 160DC

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Lumens 160DC, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • new

  Sửa Máy chiếu vật thể Megapower MVP-232

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Megapower MVP-232, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • Sửa Máy chiếu vật thể Megapower AV-2800Y

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Megapower AV-2800Y, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.
 • Sửa Máy chiếu vật thể Megapower MVP821+

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa Máy chiếu vật thể Megapower MVP821, thay chip dmd, bóng đèn, nguồn, ballast, colorwheel, main, quạt sên, ic, bật không lên, chạy một lúc rồi tắt, không khởi động được, bị mất màu, bị đốm trắng, bị chấm li ti, bị mờ.