Máy tính xách tay các hãng

 • new

  Sửa laptop HP 1000 1131TU (C0N12PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP 1000 1131TU (C0N12PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP 1000-1203TU (C0N80PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP 1000-1203TU (C0N80PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compad CQ20-311TU

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compad CQ20-311TU: không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compad CQ42-103TU

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compad CQ42-103TU: không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq 320 (XB681PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq 320 (XB681PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq 420 (XB682PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq 420 (XB682PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq 510U Notebook (VE941PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq 510U Notebook (VE941PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq 510U Notebook (VF571PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq 510U Notebook (VF571PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq 510U Notebook (VW371PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq 510U Notebook (VW371PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq 510U Notebook (VW372PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq 510U Notebook (VW372PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq 510U Notebook (VW596PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq 510U Notebook (VW596PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq 620 (WT904PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq 620 (WT904PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq CQ40-630TU (VV026PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ40-630TU (VV026PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq CQ40-631TU (VV027PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ40-631TU (VV027PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq CQ41-208TU (WJ424PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ41-208TU (WJ424PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq CQ41-209TU (WJ425PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ41-209TU (WJ425PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq CQ41-217TU (WK947PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ41-217TU (WK947PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq CQ42-103TU (WP681PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ42-103TU (WP681PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • Sửa laptop HP Compaq CQ42-167TU (WR633PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ42-167TU (WR633PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • Sửa laptop HP Compaq CQ42-168TU (WR634PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ42-168TU (WR634PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq CQ42-173TX (WR635PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ42-173TX (WR635PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq CQ43-301TU (QG494PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ43-301TU (QG494PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq CQ43 400TU (A3W08PA)

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ43 400TU (A3W08PA): không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện
 • new

  Sửa laptop HP Compaq CQ45-405TU

  Giá bán: VNĐ Còn hàng
  Sửa laptop HP Compaq CQ45-405TU: không lên nguồn, bị mất nguồn, bật sáng đèn rồi tắt, không sạc pin laptop, không nhận pin laptop, bị vô nước, bị chạm, bật không lên, không lên gì, bị giật điện