Màn hình laptop LED

  • Sửa thay Màn hình laptop LCD 7'', Wide. LED, 800x640dpi

    Giá bán: VNĐ Còn hàng
    Màn hình LCD 7'', Wide. LED, 800x640dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….
  • Sửa thay Màn hình laptop LCD 8.9'', Wide. LED, 1280x768dpi

    Giá bán: VNĐ Còn hàng
    Màn hình LCD 8,9'', Wide. LED, 1280x768dpi, độ sáng và độ tương phản cao, góc nhìn rộng.100% new, Thay thế tương thích chính và chủ yếu cho các dòng máy cao cấp SONY, IBM, LENOVO, APLLE, DELL, HP, COMPAQ, ACER, TOSHIBA….