Màn chiếu

Lựa chọn
 • Màn chiếu điện điều khiển từ xa Unic ES180
  Giá bán: 32.750.300
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Unic ES180 Đường chéo: 255"Tỉ lệ:   1:1Vùng chiếu : 4m57 x 4m57Chất liệu:  Matte whiteKiểu hộp: Nhựa cứng hình tròn.Màu sắc: Trắng Unic ES180 là chiếc màn chiếu treo tường có kích thước lớn nhất hiện nay trên thị trường của hãng Unic
 • Màn chiếu điện điều khiển từ xa Unic ES70
  Giá bán: 1.358.500
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Unic ES70 Đường chéo: 100"Tỉ lệ:   1:1Vùng chiếu :  1m78 x 1m78Chất liệu:  Matte whiteKiểu hộp: Nhựa cứng hình tròn.Màu sắc: Trắng Màn chiếu Unic ES70 là chiếc màn chiếu được ứng dụng nhiều công nghệ mới.
 • Màn chiếu treo tường Unic MS70
  Giá bán: 574.750
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Unic MS70Đường chéo: 100"Tỉ lệ:   1:1Vùng chiếu :  1m78 x 1m78Chất liệu:  Matte whiteKiểu hộp: Nhựa cứng hình tròn.Màu sắc: Trắng  Màn chiếu Unic MS70 là loại màn chiếu được gắn cố định lên tường hoặc trần nhà
 • Màn chiếu treo tường Unic MS84
  Giá bán: 919.600
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Unic MS84Đường chéo: 120"Tỉ lệ:   1:1Vùng chiếu :  2m13 x 2m13Chất liệu:  Matte whiteKiểu hộp: Nhựa cứng hình tròn.Màu sắc: Trắng Màn chiếu treo tường Unic MS84 có kích thước lên đến 120" với tỉ lệ 1:1 cho ra hình ảnh với kích thước
 • Màn chiếu treo tường Unic MS96
  Giá bán: 1.191.300
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Unic MS96Đường chéo: 136"Tỉ lệ:   1:1Vùng chiếu :  2m44 x 2m44Chất liệu:  Matte whiteKiểu hộp: Nhựa cứng hình tròn.Màu sắc: Trắng  Màn chiếu treo tường Unic MS96 là loại màn chiếu có thể được gắn cố định lên tường hoặc treo trên
 • Màn chiếu chân Grandview PT-H60x60WM
  Giá bán: 1.463.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + PT-H60x60WMMàn chiếu Grandview PT-H60x60WM Kích thước:1m52 x 1m52, đường chéo 85”, tỷ lệ 1:1Thiết kế bộ mở chân màn ra chỉ bằng cú huých chân.Có nút khóa an toàn
 • Màn chiếu Grandview PT-H100WM
  Giá bán: 1.881.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + PT-H100WMMàn chiếu Grandview PT-H100WM Kích thước:2m03 x 1m52, đường chéo 100”, tỷ lệ 4:3 Thiết kế bộ mở chân màn ra chỉ bằng cú huých chân. Có nút khóa an toàn
 • Màn chiếu Grandview PT-H84x84WM
  Giá bán: 2.612.500
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + PT-H84x84WMMàn chiếu Grandview PT-H84x84WM Kích thước:2m13 x 2m13, đường chéo 119”, tỷ lệ 1:1Thiết kế bộ mở chân màn ra chỉ bằng cú huých chân.Có nút khóa an toàn, đẩy về vị trí OFF sau khi sử dụng để tránh thanh hỗ trợ trượt khỏi vị
 • Màn chiếu Grandview PT-L120WM
  Giá bán: 7.210.500
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + PT-L120WM Màn chiếu Grandview PT-L120WM Kích thước:2m44 x 1m83, đường chéo 120”, tỷ lệ 4:3 Thiết kế bộ mở chân màn ra chỉ bằng cú huých chân. Có nút khóa an toàn
 • Màn chiếu Grandview PT-L96x96WM
  Giá bán: 4.911.500
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + PT-L96x96WMMàn chiếu Grandview PT-L96x96WM Kích thước:2m44 x 2m44, đường chéo 136”, tỷ lệ 1:1 Thiết kế bộ mở chân màn ra chỉ bằng cú huých chân. Có nút khóa an toàn, đẩy về vị trí OFF sau khi sử dụng để tránh thanh hỗ trợ trượt khỏi
 • Mua bán cho thuê màn chiếu Grandview PT-H70x70WM
  Giá bán: 2.006.400
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mua bán cho thuê màn chiếu Grandview PT-H70x70WM, PT-H70x70WMMàn chiếu Grandview PT-H70x70WM Kích thước:1m80 x 1m80, đường chéo 99”, tỷ lệ 1:1 Thiết kế bộ mở chân màn ra chỉ bằng cú huých chân. Có nút khóa an toàn
 • Màn chiếu treo tường Grandview FA-P70x70WM
  Giá bán: 1.567.500
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + FA-P70x70WM Màn chiếu Grandview FA-P70x70WM Kích thước:1m80 x 1m80, đường chéo 99”, tỷ lệ 1:1 Kéo màn xuống bất cứ vị trí nào mong muốn, rồi giữ trong 2 giây, màn sẽ tự dừng.  Khi thu màn lại, màn sẽ từ từ thu lại, không kéo nhanh
 • Màn chiếu treo tường Grandview FA-P100WM
  Giá bán: 2.194.500
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + FA-P100WMMàn chiếu Grandview FA-P100WM Kích thước: 2m03 x 1m52, đường chéo 100”, tỷ lệ 4:3. Kéo màn xuống bất cứ vị trí nào mong muốn, rồi giữ trong 2 giây, màn sẽ tự dừng.  Khi thu màn lại, màn sẽ từ từ thu lại, không kéo nhanh
 • Màn chiếu treo tường Grandview FA-P84x84WM
  Giá bán: 2.466.200
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + FA-P84x84WMMàn chiếu Grandview FA-P84x84WM Kích thước:2m13 x 2m13, đường chéo 119”, tỷ lệ 1:1 Kéo màn xuống bất cứ vị trí nào mong muốn, rồi giữ trong 2 giây, màn sẽ tự dừng.  Khi thu màn lại, màn sẽ từ từ thu lại, không kéo nhanh
 • Màn chiếu treo tường Grandview FA-P120WM
  Giá bán: 3.135.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + FA-P120WMMàn chiếu Grandview FA-P120WM Kích thước:2m44 x 1m83, đường chéo 120”, tỷ lệ 4:3 Kéo màn xuống bất cứ vị trí nào mong muốn, rồi giữ trong 2 giây, màn sẽ tự dừng.  Khi thu màn lại, màn sẽ từ từ thu lại, không kéo nhanh
 • Màn chiếu treo tường Grandview FA-P96x96WM
  Giá bán: 4.598.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + FA-P96x96WMMàn chiếu Grandview FA-P96x96WM Kích thước 2m44 x 2m44, đường chéo 136”,  tỷ lệ 1:1Kéo màn xuống bất cứ vị trí nào mong muốn, rồi giữ trong 2 giây, màn sẽ tự dừng. Khi thu màn lại, màn sẽ từ từ thu lại, không kéo nhanh
 • Màn chiếu điện Grandview FA-M70x70WM
  Giá bán: 7.315.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + FA-M70x70WMMàn chiếu Grandview FA-M70x70WM Kích thước:1m80 x 1m80, đường chéo 99”,  tỷ lệ 1:1 Đi kèm bộ phận bắt màn hình chứ L giúp linh động khi lắp đặt treo tường hoặc treo trần.  Mô tơ của màn được thiết kế đặc biệt giúp điều
 • Màn chiếu Grandview FA-P96x96WM
  Giá bán: 12.122.000
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + FA-P96x96WMMàn chiếu Grandview FA-P96x96WM Kích thước:2m44 x 2m44, đường chéo 136", tỷ lệ 1:1Đi kèm bộ phận bắt màn hình chứ L giúp linh động khi lắp đặt treo tường hoặc treo trần.Mô tơ của màn được thiết kế đặc biệt giúp điều khiển
 • Màn chiếu Grandview FA-P84x84WM
  Giá bán: 9.697.600
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Màn chiếu Grandview FA-P84x84WM Kích thước:(2m13 x 2m13, đường chéo 119", tỷ lệ 1:1 Đi kèm bộ phận bắt màn hình chứ L giúp linh động khi lắp đặt treo tường hoặc treo trần.
 • Màn chiếu 3 chân VEGA TC-84 MC
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + TC-84 MCVega Compact 84"x 84" tripod matte white screen Xuất xứ : Hồng Kông Loại sản phẩm : Màn chiếu 3 chân Chất liệu : Matte white Kích thước : 2m13 x 2m13 Tương đương : 99" đường chéo Bảo hành : 12 tháng (theo tiêu chuẩn của nhà Sản xuất)
 • Màn chiếu 3 chân VEGA TC-70 MC
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + TC-70 MCVega Compact 70"x 70" tripod matte white screenXuất xứ : Hồng KôngLoại sản phẩm : Màn chiếu 3 chânChất liệu : Matte whiteKích thước : 1m78 x 1m78Tương đương : Bảo hành : 12 tháng (theo tiêu chuẩn của nhà Sản xuất) Màn chiếu 3 chân VEGA TC-70 MC
 • Màn chiếu 3 chân VEGA TC-96 MC
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + TC-96 MCVega Compact 96"x 96" tripod matte white screenXuất xứ : Hồng KôngLoại sản phẩm : Màn chiếu 3 chânChất liệu : Matte whiteKích thước : 2m44 x 2m44Tương đương : Bảo hành : 12 tháng (theo tiêu chuẩn của nhà Sản xuất)  VEGA TC-96 MC
 • Màn chiếu treo tường Vega WE-84 MC
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + WE-84 MC- Kiểu dáng: Treo tường.- Chất liệu màn chiếu: Màu trắng mờ đục( Matte white).- Kích thước: 213 x 213 cm (tương đương 120" đường chéo).
 • Màn chiếu treo tường Vega WE-70 MC
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + WE-70 MC- Kiểu dáng: Treo tường. - Chất liệu màn chiếu: Màu trắng mờ đục( Matte white). - Kích thước: 1m78 x 1m78 (tương đương 99" đường chéo).
Back 1 2 3 4 5 6 7 Next

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng
Template file javascript/product_category - folder: /home/maytinhp/domains/maytinhphunggia.vn/public_html/template/2017/layout/javascript/product_category.html chua duoc tao. Vui long vao admin de tao!