Hãng sản xuất : Antec[x]

Sửa chữa máy tính bàn

Lựa chọn

Sửa chữa máy tính bàn tốt nhất ở hà nội liên hệ công ty máy tính Phùng gia - sửa chữa cung cấp linh kiện máy tính chính hãng.

 • Sửa Nguồn PC Antec ATX Neo ECO II 450 450W
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Antec ATX Neo ECO II 450 450W uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Antec ATX Neo ECO II 450 450W
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 450W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Antec Neo ECO II 550W -80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec Neo ECO II 550W -80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec Neo ECO II 550W -80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Antec Neo ECO II 650W - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec Neo ECO II 650W - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec Neo ECO II 650W - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Antec EDGE550 550W-80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec EDGE550 550W-80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec EDGE550 550W-80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Antec EDGE650 650W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec EDGE650 650W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec EDGE650 650W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Antec EDGE750 750W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec EDGE750 750W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec EDGE750 750W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Antec HCG 750M 750W -80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec HCG 750M 750W -80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec HCG 750M 750W -80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Antec BP300PS PRO 300W
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec BP300PS PRO 300W uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec BP300PS PRO 300W
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 300W
  + - Quạt: Fan 12cm
 • Sửa Nguồn Antec BP350PS PRO 350W
  Giá bán: 200.000
  Bảo hành:
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec BP350PS PRO 350W uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec BP350PS PRO 350W
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 350W
  + - Quạt: Fan 12cm

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng
Template file javascript/product_category - folder: /home/maytinhp/domains/maytinhphunggia.vn/public_html/template/2017/layout/javascript/product_category.html chua duoc tao. Vui long vao admin de tao!