Sửa Nguồn Máy Tính

Lựa chọn

Sửa nguồn máy tính bị yếu, sụt áp, không chạy, không lên lấy ngay Hà Nội

 • Sửa Nguồn Xigmatek Tauro M 600W - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Xigmatek Tauro M 600W - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Xigmatek Tauro M 600W - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn:ATX
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 13.5cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Xigmatek Vector G650 - 80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Xigmatek Vector G650 - 80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Xigmatek Vector G650 - 80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 13.5cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Xigmatek Vector G750 - 80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Xigmatek Vector G750 - 80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Xigmatek Vector G750 - 80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn:ATX
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 13.5cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Thermaltake TR2 500W - 80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Thermaltake TR2 500W - 80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Thermaltake TR2 500W - 80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 500W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Thermaltake TR2 600W - 80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Thermaltake TR2 600W - 80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Thermaltake TR2 600W - 80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic X-1250XM2 1250W 80 PLUS Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic X-1250XM2 1250W - 80 PLUS Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic X-1250XM2 1250W - 80 PLUS Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 1250W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Thermaltake ToughPower DPS G RGB 850W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Thermaltake ToughPower DPS G RGB 850W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Thermaltake ToughPower DPS G RGB 850W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 14cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Antec ATX Neo ECO II 450 450W
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Antec ATX Neo ECO II 450 450W uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Antec ATX Neo ECO II 450 450W
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 450W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec Neo ECO II 550W -80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec Neo ECO II 550W -80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec Neo ECO II 550W -80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec Neo ECO II 650W - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec Neo ECO II 650W - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec Neo ECO II 650W - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Thermaltake TR2 700W - 80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Thermaltake TR2 700W - 80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Thermaltake TR2 700W - 80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 700W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec EDGE550 550W-80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec EDGE550 550W-80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec EDGE550 550W-80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec EDGE650 650W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec EDGE650 650W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec EDGE650 650W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec EDGE750 750W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec EDGE750 750W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec EDGE750 750W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec HCG 750M 750W -80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec HCG 750M 750W -80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec HCG 750M 750W -80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec HCG 850M 850W - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec HCG 850M 850W - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec HCG 850M 850W - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Seasonic ATX P-860XP2 850W
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Seasonic ATX P-860XP2 850W uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Seasonic ATX P-860XP2 850W
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair AX1200i - 80 Plus Platinum
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair AX1200i - 80 Plus Platinum uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair AX1200i - 80 Plus Platinum
  + - Chuẩn nguồn: Platinum
  + - Công suất danh định: 1200W
  + - Quạt: Fan 14cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair AX1500i -80 Plus Titanium
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair AX1500i -80 Plus Titanium uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair AX1500i -80 Plus Titanium
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 1500W
  + - Quạt: Fan 14cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Corsair ATX CS650M 650W - 80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Corsair ATX CS650M 650W - 80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Corsair ATX CS650M 650W - 80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Corsair ATX CS750M 750W - 80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Corsair ATX CS750M 750W - 80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Corsair ATX CS750M 750W - 80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Corsair ATX CX600 V3 - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Corsair ATX CX600 V3 - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Corsair ATX CX600 V3 - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair RM1000x - 80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair RM1000x - 80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair RM1000x - 80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 1000W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Corsair ATX RM850x -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Corsair ATX RM850x -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Corsair ATX RM850x -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
1 2 3 4 5 6 7 Next

Sửa nguồn máy tính bị yếu, sụt áp, không chạy, không lên lấy ngay Hà Nội

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng