Sửa nguồn máy tính Acbel

Lựa chọn

Dịch vụ sửa nguồn máy tính Acbel uy tín địa chỉ lấy ngay hà nội

 • Sửa Nguồn Acbel I-POWER 90M 500W - 80 PLUS GOLD
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Acbel I-POWER 90M 500W - 80 PLUS GOLD uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Acbel I-POWER 90M 500W - 80 PLUS GOLD
  + - Chuẩn nguồn: N/A
  + - Công suất danh định: 500W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Acbel I-POWER 90M 600W -80 PLUS GOLD
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Acbel I-POWER 90M 600W -80 PLUS GOLD uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Acbel I-POWER 90M 600W -80 PLUS GOLD
  + - Chuẩn nguồn: N/A
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Acbel I-POWER 90M 700W -80 PLUS GOLD
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Acbel I-POWER 90M 700W -80 PLUS GOLD uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Acbel I-POWER 90M 700W -80 PLUS GOLD
  + - Chuẩn nguồn: N/A
  + - Công suất danh định: 700W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Acbel I-POWER G500 500W -80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Acbel I-POWER G500 500W -80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Acbel I-POWER G500 500W -80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: N/A
  + - Công suất danh định: 500W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Acbel I-POWER G550 550W - 80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Acbel I-POWER G550 550W - 80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Acbel I-POWER G550 550W - 80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: N/A
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Acbel I-POWER G600 600W - 80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Acbel I-POWER G600 600W - 80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Acbel I-POWER G600 600W - 80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: N/A
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Acbel I-POWER G650 650W - 80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Acbel I-POWER G650 650W - 80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Acbel I-POWER G650 650W - 80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: N/A
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Acbel I-POWER G700 700W - 80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Acbel I-POWER G700 700W - 80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Acbel I-POWER G700 700W - 80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: N/A
  + - Công suất danh định: 700W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Acbel I-POWER G750 750W - 80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Acbel I-POWER G750 750W - 80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Acbel I-POWER G750 750W - 80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: N/A
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec BP300PS PRO 300W
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec BP300PS PRO 300W uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec BP300PS PRO 300W
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 300W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí

Dịch vụ sửa nguồn máy tính Acbel uy tín địa chỉ lấy ngay hà nội

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng