Sửa nguồn máy tính Antec

Lựa chọn

Chuyên sửa nguồn máy tính Antec dịch vụ uy tín lấy ngay tại Phùng gia

 • Sửa Nguồn Antec BP350PS PRO 350W
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec BP350PS PRO 350W uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec BP350PS PRO 350W
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 350W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec Neo Eco 550C 550W -80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec Neo Eco 550C 550W -80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec Neo Eco 550C 550W -80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec Neo Eco 650C 650W -80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec Neo Eco 650C 650W -80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec Neo Eco 650C 650W -80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec BP450PS PRO 450W -Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec BP450PS PRO 450W -Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec BP450PS PRO 450W -Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 450W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec HCG 1000 EXTREME 1000W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec HCG 1000 EXTREME 1000W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec HCG 1000 EXTREME 1000W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 1000W
  + - Quạt: Fan 13.5cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec HCG 850 EXTREME 850W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec HCG 850 EXTREME 850W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec HCG 850 EXTREME 850W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 13.5cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec BP300P 300W -Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec BP300P 300W -Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec BP300P 300W -Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 300W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Antec BP450P 450W -Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Antec BP450P 450W -Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Antec BP450P 450W -Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 450W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí

Chuyên sửa nguồn máy tính Antec dịch vụ uy tín lấy ngay tại Phùng gia

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng