Sửa nguồn máy tính Golden

Lựa chọn

Dịch vụ sửa chữa nguồn máy tính Golden lấy ngay tại Hà Nội

 • Sửa Nguồn mini Golden Com 480W -Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn mini Golden Com 480W -Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn mini Golden Com 480W -Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 480W
  + - Quạt: 8 cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Golden Field SmartCore S360 300W -Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Golden Field SmartCore S360 300W -Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Golden Field SmartCore S360 300W -Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 300W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Golden Field G500S 500W -Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Golden Field G500S 500W -Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Golden Field G500S 500W -Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 500W
  + - Quạt: 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Golden Field 500ALC 500W -80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Golden Field 500ALC 500W -80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Golden Field 500ALC 500W -80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  + - Công suất danh định: 500W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Golden Field Twinkle G4 500W -80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Golden Field Twinkle G4 500W -80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Golden Field Twinkle G4 500W -80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  + - Công suất danh định: 500W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Golden Field Twinkle G5 600W -80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Golden Field Twinkle G5 600W -80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Golden Field Twinkle G5 600W -80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Golden Field Twinkle G6 700W -80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Golden Field Twinkle G6 700W -80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Golden Field Twinkle G6 700W -80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  + - Công suất danh định: 700W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Sohoo 550W - Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Sohoo 550W - Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Sohoo 550W - Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Golden Field S3000 300W -Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Golden Field S3000 300W -Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Golden Field S3000 300W -Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 300W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Golden Field 550SL 550W -Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Golden Field 550SL 550W -Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Golden Field 550SL 550W -Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Golden Field Dragon GTX480 400W -Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Golden Field Dragon GTX480 400W -Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Golden Field Dragon GTX480 400W -Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 400W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Golden Field SME3000 300W -Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Golden Field SME3000 300W -Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Golden Field SME3000 300W -Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 300W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Golden Field SME3300A 330W -Standard
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Golden Field SME3300A 330W -Standard uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Golden Field SME3300A 330W -Standard
  + - Chuẩn nguồn: Standard
  + - Công suất danh định: 330W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí

Dịch vụ sửa chữa nguồn máy tính Golden lấy ngay tại Hà Nội

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng