Sửa nguồn máy tính Seasonic

Lựa chọn

Trung tâm dịch vụ sửa nguồn máy tính Seasonic lấy ngay uy tín tại hà nội

 • Sửa Nguồn Seasonic M12II EVO 520W - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic M12II EVO 520W - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic M12II EVO 520W - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 520W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic M12II EVO 620W - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic M12II EVO 620W - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic M12II EVO 620W - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 620W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic M12II EVO 750W - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic M12II EVO 750W - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic M12II EVO 750W - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic M12II EVO 850W - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic M12II EVO 850W - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic M12II EVO 850W - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic P-1050XP3 1050W - 80 PLUS Platinum
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic P-1050XP3 1050W - 80 PLUS Platinum uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic P-1050XP3 1050W - 80 PLUS Platinum
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 1050W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic S12II 520W -80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic S12II 520W -80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic S12II 520W -80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  + - Công suất danh định: 520W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic S12II 620W -80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic S12II 620W -80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic S12II 620W -80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  + - Công suất danh định: 620W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic G650RM 650W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic G650RM 650W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic G650RM 650W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic G750RM 750W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic G750RM 750W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic G750RM 750W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic P-660XP 660W -80 Plus Titanium
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic P-660XP 660W -80 Plus Titanium uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic P-660XP 660W -80 Plus Titanium
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Titanium
  + - Công suất danh định: 660W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic P-760XP 760W -80 Plus Titanium
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic P-760XP 760W -80 Plus Titanium uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic P-760XP 760W -80 Plus Titanium
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Titanium
  + - Công suất danh định: 760W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic PRIME 1000GD 1000W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic PRIME 1000GD 1000W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic PRIME 1000GD 1000W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 1000W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic PRIME 1000PD 1000W -80 Plus Platinum
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic PRIME 1000PD 1000W -80 Plus Platinum uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic PRIME 1000PD 1000W -80 Plus Platinum
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  + - Công suất danh định: 1000W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic PRIME 1200GD 1200W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic PRIME 1200GD 1200W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic PRIME 1200GD 1200W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 1200W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic PRIME 1200PD 1200W -80 Plus Platinum
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic PRIME 1200PD 1200W -80 Plus Platinum uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic PRIME 1200PD 1200W -80 Plus Platinum
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  + - Công suất danh định: 1200W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic PRIME 650GD 650W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic PRIME 650GD 650W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic PRIME 650GD 650W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic PRIME 750GD 750W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic PRIME 750GD 750W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic PRIME 750GD 750W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic PRIME 850GD 850W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic PRIME 850GD 850W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic PRIME 850GD 850W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic PRIME ULTRA 1000TR 1000W -80 Plus Platinum
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic PRIME ULTRA 1000TR 1000W -80 Plus Platinum uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic PRIME ULTRA 1000TR 1000W -80 Plus Platinum
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  + - Công suất danh định: 1000W
  + - Quạt: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-550 550W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-550 550W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-550 550W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-650 650W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-650 650W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-650 650W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-750 750W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-750 750W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-750 750W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: FDB 120mm, Hybrid Silent Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-850 850W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-850 850W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-850 850W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí

Trung tâm dịch vụ sửa nguồn máy tính Seasonic lấy ngay uy tín tại hà nội

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng