Sửa nguồn máy tính Corsair

Lựa chọn

Dịch vụ sửa nguồn máy tính Corsair lấy ngay tại Hà Nội

 • Sửa Nguồn PC Corsair ATX CS750M 750W - 80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Corsair ATX CS750M 750W - 80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Corsair ATX CS750M 750W - 80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Corsair ATX CX600 V3 - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Corsair ATX CX600 V3 - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Corsair ATX CX600 V3 - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair RM1000x - 80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair RM1000x - 80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair RM1000x - 80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 1000W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Corsair ATX RM850x -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Corsair ATX RM850x -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Corsair ATX RM850x -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: ATX
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Corsair ATX VS450 - 80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Corsair ATX VS450 - 80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Corsair ATX VS450 - 80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  + - Công suất danh định: 450W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn PC Corsair ATX VS550 - 80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn PC Corsair ATX VS550 - 80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn PC Corsair ATX VS550 - 80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair CX650M 650W - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair CX650M 650W - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair CX650M 650W - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair CX750M 750W - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair CX750M 750W - 80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair CX750M 750W - 80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair RM1000i 1000W - 80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair RM1000i 1000W - 80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair RM1000i 1000W - 80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair RM650x 650W - 80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair RM650x 650W - 80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair RM650x 650W - 80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair RM850i 850W - 80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair RM850i 850W - 80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair RM850i 850W - 80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair VS500 500W 80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair VS500 500W 80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair VS500 500W 80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair VS400 400W -80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair VS400 400W -80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair VS400 400W -80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  + - Công suất danh định: 400W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair CX550M 550W -80 Plus Bronze
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair CX550M 550W -80 Plus Bronze uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair CX550M 550W -80 Plus Bronze
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair TX550M 550W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair TX550M 550W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair TX550M 550W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 550W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair TX650M 650W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair TX650M 650W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair TX650M 650W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 650W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair TX750M 750W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair TX750M 750W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair TX750M 750W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair TX850M 850W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair TX850M 850W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair TX850M 850W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair VS600 600W -80 Plus
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair VS600 600W -80 Plus uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair VS600 600W -80 Plus
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  + - Công suất danh định: 600W
  + - Quạt: Fan 12cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair HX1000 1000W - 80 Plus Platinum
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair HX1000 1000W - 80 Plus Platinum uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair HX1000 1000W - 80 Plus Platinum
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  + - Công suất danh định: 1000W
  + - Quạt: Fan 13.5cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair HX1200 1200W -80 Plus Platinum
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair HX1200 1200W -80 Plus Platinum uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair HX1200 1200W -80 Plus Platinum
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  + - Công suất danh định: 1200W
  + - Quạt: Fan 13.5cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair HX850 850W -80 Plus Platinum
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Địa chỉ trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair HX850 850W -80 Plus Platinum uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair HX850 850W -80 Plus Platinum
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  + - Công suất danh định: 850W
  + - Quạt: Fan 13.5cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair AX1600i - 80 Plus Titanium
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair AX1600i - 80 Plus Titanium uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair AX1600i - 80 Plus Titanium
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Titanium
  + - Công suất danh định: 1600W
  + - Quạt: 14 cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
 • Sửa Nguồn Corsair RM750x 750W -80 Plus Gold
  Giá bán: 200.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:3 tháng
  Kho hàng: Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Trung tâm máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ mua bán sửa Nguồn Corsair RM750x 750W -80 Plus Gold uy tín lấy ngay tại nhà hà nội. Mua bán cũ mới Nguồn Corsair RM750x 750W -80 Plus Gold
  + - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  + - Công suất danh định: 750W
  + - Quạt: Fan 13.5cm
  Khuyến mại:
  Tư vấn, kiểm tra miễn phí
1 2 Next

Dịch vụ sửa nguồn máy tính Corsair lấy ngay tại Hà Nội

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

OK Xem giỏ hàng